1 TBytes มากกว่า 1 KBytes เท่าใด
1,000,000,000 เท่า

การส่งข้อมูลที่ 1 Kbps ใช้เวลาส่งเท่าใดจึงครบ 10 KBytes
80 วินาที

การเรียงลำดับความเร็วจากมากไปน้อยข้อใดถูกต้อง
LAN ? MAN - WAN

ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงอินเทอร์เน็ต (ตอบได้ 2 ข้อ/ตอบผิดติดลบ)
บริการที่ใครก็สามารถใช้ได้
เครือข่ายที่ใช้งานจากที่ไหนก็ได้

คำว่า Internet, Intranet และ Extranet เป็นการแบ่งประเภทเครือข่ายด้วยอะไร
รูปแบบการให้บริการ

ลักษณะงานใน Network Layer คือข้อใด
ค้นหาและเลือกเส้นทางส่งต่อข้อมูล

หน่วยใดใช้วัดความเร็วการสื่อสารข้อมูล
bit per second

เครือข่ายใดเป็นเทคโนโลยีของ LAN
Ethernet

เลขฐาน 2 ของ 151 ฐาน 10 คือข้อใด
10010111

เลขแบบ Four-Octet Dotted-Decimal ใช้เขียนเลขอะไร
IP Address

โทโพโลยีใดที่ทุกเครื่องเชื่อมต่อถึงกันโดยตรง
Mesh


โทโพโลยีใดที่สามารถรับประกันความเร็วการสื่อสารได้
Ring
เครือข่าย MAN ใช้สื่อใดเป็นหลักสำหรับนำส่งข้อมูล
Fiber Optics
Broadcast Address ใน Ethernet คือข้อใด
FF:FF:FF:FF:FF:FF
ข้อใดไม่ใช่ข้อแตกต่างของ IEEE 802.3, IEEE 802.4 และ IEEE 802.5
ทำงานเทียบ OSI ต่าง Layer กัน

Ethernet มีวิธีควบคุมการใช้สื่อแบบใด
CSMA/CD

ขนาดทั่วไปของข้อมูลในเฟรมของ Ethernet คือข้อใด
1500 Bytes
มาตรฐานใดอธิบายโครงสร้างโดยรวมของ IEEE 802
IEEE 802.4


Collisions Domain หมายถึงข้อใด
กลุ่มโหนดที่ทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลร่วมกัน

IEEE 802.2 เทียบกับ Layer ของ OSI ใด
Data Link Layer

Switch มีความสามารถแก้ปัญหาข้อใด
รวมกลุ่ม Collisions Domain

MAC Address มักเขียนแทนด้วยเลขฐานอะไร
ฐาน 16

LLC เป็นชื่อย่อของข้อใด
Logical Line Control

อุปกรณ์สำหรับแยกกลุ่ม Broadcast Domain คือข้อใด
Router

ข้อใดเป็นเทคโนโลยี Gigabit Ethernet
1000Base-LX

ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1000Base-LX ใช้สาย Single-Mode ความเร็ว 1 Gbps

ส่วนประกอบแรกของเฟรมของ Ethernet คือข้อใด
Destination Address

ข้อใดเป็นชื่อมาตรฐานของ Fast Ethernet
IEEE 802.3

1000Base-LX ใช้กับสายแบบใดจึงจะส่งข้อมูลได้ไกลที่สุด
Fiber Optics ชนิด Single mode

เครือข่าย Ethernet 10Base2 ใช้สายใดสำหรับเชื่อมต่อ
Thin Ethernet

สาย UTP แบบใดถูกออกแบบให้ใช้ได้ในเครือข่าย Fast Ethernet
CAT-5e

ตารางใน Switch สำหรับบันทึก Address ของเครื่องเรียกว่า
MAC Address Table

การส่งต่อข้อมูลของ Switch แบบใดมีความถูกต้องที่สุด
Store-and-Forward

สาย Coaxial มีใช้ใน Ethernet รุ่นใด
Ethernet เช่น 10Base-T2

ข้อใดไม่ถูกต้อง
ระยะลากสายไกลสุดของใยแก้ว Multimode คือ 2 Km

รูปแบบพอร์ตของ Switch ข้อใดใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานปกติ\
Access Port

รหัสใดเป็นของ VLAN Tagging Protocol
IEEE 802.1Q

ข้อใดที่ Spanning Tree แก้ปัญหาไม่ได้
Lost of Path

Designed Port หมายถึงข้อใด
พอร์ตที่มี Path Cost ไปยัง Root Bridge น้อยที่สุด

จุดประสงค์ของโพรโตคอล Spanning Tree คือข้อใด
แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Switch เป็นวงรอบ

VLAN แบบใดทำได้ทันทีบน Switch เครื่องเดียว
ถูกทุกข้อ
หลักการเบื้องต้นในจัดการปัญหาของ Spanning Tree คือ
ยกเลิกพอร์ตที่พบว่าเป็นเหตุของการวนรอบของลิงค์

ข้อมูลใดใช้บ่งชี้ว่า Frame เป็นของ VLAN แต่ละกลุ่ม
VLAN ID

โพรโตคอล Spanning Tree กำหนดโดยองค์กรใด
IEEE
Switch ใดที่มีคุณลักษณะเป็น Root Bridge
มีเลข Bridge ID (BID) น้อยที่สุด

ในประเทศกลุ่มอเมริกาเหนือ สามารถใช้ช่องสัญญาณใน IEEE 802.11b/g ได้กี่ช่องสัญญาณ
11

อุปกรณ์สำหรับกระจายสัญญาณเครือข่าย Wireless LAN เรียกว่าอะไร
Access Point

เครือข่าย Wireless LAN มาตรฐานใดต่อไปนี้ที่มีความเร็วสูงที่สุด
IEEE 802.11n
Wireless LAN IEEE 802.11a ให้บริการที่ความถี่ใด
5 GHz

Wireless LAN IEEE 802.11b ให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด

11 Mbps

การจัดการความปลอดภัยแบบใดมีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน
WPA2

Wireless LAN IEEE 802.11ac ให้บริการที่ความถี่ใด
5 GHz


Wireless LAN IEEE 802.11 มีการทำงานเทียบเท่า OSI กี่ชั้น
2 ชั้น